• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho khu vực Interconnecting pipe rack thuộc gói thầu A2 - DA Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
PMS hoàn thành dự án gia công và lắp đặt sàn Platform cho nhà máy nhiệt điện Dầu Tiếng – Tây Ninh