• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Nam

Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho khu vực Interconnecting pipe rack thuộc gói thầu A2 - DA Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
  - Giàn giáo Piperack : 25,000 m²
  - Giàn giáo Tower    : 1,750 m³
  - Giàn giáo  Access   : 1,275 m³
Một số hình ảnh dự án:

 

Tin tức liên quan