• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Nam

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
Với thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, PMS đã hoàn thành dự án cung cấp dịch vụ vệ sinh trao đổi nhiệt dạng ống chùm bằng tia nước áp lực cao với đầu phun dạng xoay trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà Máy Đạm Phú Mỹ.
- Khối lượng : 72.000 mét
- Thời gian thực hiện : 7 ngày
Một số hình ảnh dự án:
 

Tin tức liên quan