• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

CUNG CẤP DỊCH VỤ NDT TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT - BSR
 PMS đang thực hiện dịch vụ NDT tại  nhà máy lọc dầu Dung Quất - BSR

Một số hình ảnh dự án:         Kiểm tra ăn mòn bên trong Tubes bằng bằng Kỹ thuật Siêu âm đầu dò quay (IRIS)


          Kiểm tra ăn mòn PAUT cho đường ống          kiểm tra ăn mòn PAUT cho tấm đáy bồn


          Kiểm tra khuyết tật mối hàn PAUT-Rope Access cho bể cầu


           Chụp phim biên dạng, kiểm tra ăn mòn PRT cho đường ống


          Kiểm tra nội soi cho đường ống


           Kiểm tra nội soi cho tubes HEX và AFC


           Kiểm tra khuyết tật mối hàn PT cho tấm mái bồn


           Kiểm tra ăn mòn UTM cho đường ống


          Kiểm tra ăn mòn UTM cho tấm mái bồn


           Kiểm tra ăn mòn UTM cho tubes


          Kiểm tra ăn mòn UTM GRID cho Hotspot


          Kiểm tra nội soi cho đường xả nước mưa bể chứa dầu thô.
 

Tin tức liên quan