• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

THIẾT KẾ, MUA SẮM, THI CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ CHẠY THỬ HỆ THỐNG HỐ SINH HỌC TẠI TỔ HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN - THANH HÓA
Công ty PMS hoàn thành dự Dự án: Thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, vận hành và chạy thử hệ thống Hồ sinh học tại Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn bao gồm các hạng mục chính:
- Hệ thống hồ sinh học gồm 4 hồ chứa nước thải với tổng sức chứa 51000m3
- Hệ thống đường ống HDPE đi ngầm với tổng chiều dài  10 km
- Hệ thống đường ống thép đi nổi với tổng chiều dài 1.5 km
- Hệ thống bơm nước thải và van tiết lưu lưu lượng nước trong hồ
- Hệ thống thiết bị lọc nước hồ cá
- Hệ thống điện chiếu sáng quanh hồ và hệ thống điện điều khiển, hệ thống báo cháy
- Hệ thống điều hòa không khí
- Trạm biến áp....
Một số hình ảnh thực hiện dự án:


Lễ khởi công
Lắp đặt ống HDPE


Test áp ống ngầm


Đấu nối hệ thống cáp ngầm


Lắp đường ống nổiLắp đặt bơm


Lắp đặt ống thép bên trong Nhà máy


Đấu nối ống nổi và ống ngầm


Hệ thống lọc nước hồ cá

Tin tức liên quan