• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÀN GIÁO TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ LẦN 4
Cung cấp dịch vụ giàn giáo tại nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 với tổng khối lượng hơn 100.000 m3
Một số hình ảnh thi công trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 4 :
SK1501
SK2501
P 3401
T1201
T1801- 1802

T1901

 
T2301
T2303
T1101
T1202
T2301
T2302
   
   
   
   
   

Tin tức liên quan