Dự án miền Trung

THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT, MUA SẮM, GIA CÔNG, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH THỬ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHUA TẠI NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hàng thử đường ống nước chua tại

THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT, MUA SẮM, GIA CÔNG, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH THỬ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHUA TẠI NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN Chi tiết »

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ