Dự án miền Nam

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Cung cấp dịch vụ vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm bằng tia nước áp lực cao với đầu phun dạng xoay

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ Chi tiết »

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ