NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG

Khách hàng: Nhiệt điện Vũng Áng Phạm vi công việc: Bơm chuyển dầu làm sạch đáy bể chứa dầu nặng HFO Khối lượng: 04 bể […]

NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG Chi tiết »