• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ CÔNG TY PMS
Ngày 16 tháng 03 năm 2021, Công ty PMS đã tổ chức buổi lễ công bố  Quyết định Bổ nhiệm cán bộ Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Thanh Sơn trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Tiến - Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh giữ chức vụ Trưởng phòng Thương mại Hợp đồng Công ty PMS


 
Ông Nguyễn Thanh Sơn - CTHĐQT và Ông Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc Công ty trao Quyết định và hoa chúc mừng ông Nguyễn Trí Tiến


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị chúc mừng cán bộ mới được bổ nhiệm và kỳ vọng trên cương vị Trưởng phòng TMHĐ đồng chí Nguyễn Trí Tiến sẽ phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.  
 

 

Tin tức liên quan