• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
   Ngày 07/12/2018 được sự chấp thuận của Tổng công ty PVMR, Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
   Đến tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Viết Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVMR và Công ty PMS, ông Mai Ngọc Khoa - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, ông Nguyễn Mạnh Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, cùng đại diện Ban giám đốc, Chi Bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đại biểu khách mời và cùng 70 nhân viên là đại biểu đại diện cho hơn 300 cán bộ công nhân viên Công ty.

Đoàn Chủ tịch từ trái sang: Bà Đỗ Thị Bích Hồng – Chủ tịch công đoàn, Nguyễn Viết Long – Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty

   Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ tại cơ sở làm việc, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, để người lao động được tham gia ý kiến, trao đổi các vướng mắc phát sinh trong công việc, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích chính đáng của mình.
 
Toàn cảnh Hội nghị Người lao động và tổng kết hoạt động SXKH năm 2018 Công ty PMS

   Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 do đồng chí Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc Công ty trình bày.

Ông  Nguyễn Hồng Liên - GĐ Công ty, trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018

   Trong năm vừa qua, mặc dù hoạt động cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do giá dầu giảm và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT/Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVMR, cùng với sự hăng say lao động của toàn thể CBCNV Công ty PMS đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó đáng chú ý nhất là các chỉ tiêu về Doanh thu ước tính trong năm 2018 đạt 295,46 tỷ đồng, tương đương 125,73% so với kế hoạch đề ra, tăng hơn 15,5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.02 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch được giao, nộp NSNN ước thực hiện 14,36 tỷ đồng, đạt 203,48%, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định của người lao động tại Công ty. Tiếp đà phát triển của Công ty  Chỉ tiêu năm 2019 Công ty PMS ước lập kế hoạch khoảng 231 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 7,91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 6,32 tỷ đồng. Nộp NSNN khoảng 7,62 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất , tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và công tác an sinh xã hội.
   Cũng trong hội nghị đồng chí Đỗ Thị Bích Hồng - Chủ tịch công đoàn cơ sở PMS báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Theo báo cáo năm 2018 Công ty PMS đã triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại với người lao động theo quy định, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo các Điều khoản của TƯLĐTT và Quy định của pháp luật lao động.
   Phát biểu tại hội Nghị đồng chí Mai Ngọc Khoa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã biểu dương những thành tích mà tập thể Người lao động Công ty PMS đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động, và thay mặt Tổng Công ty hứa sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ PMS ngày càng phát triển hơn nữa.

Ông  Mai Ngọc Khoa - PTGĐ Tổng Công ty, phát biểu tại Hội Nghị

   Phát huy những thành tích đạt được, tại Hội nghị này Ban Giám đốc Công ty Cùng Ban chấp hành Công đoàn kêu gọi tập thể người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết một lòng tổ chức thực hiện thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019, vì sự phát triển ổn định bền vững của Công ty PMS. Cũng trong Hội nghị này Bà Đỗ Thị Bích Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã chủ trì phát động lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2019 đại diện các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty tiến hành ký kết giao ước.

Bản giao ước thi đua 2019 đã được ký kết tại Hội Nghị

   Hội nghị Người lao động và tổng kết SXKD năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty PMS, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo, tiếp tục xây dựng PMS ngày càng phát triển ổn định.

 

Tin tức liên quan