• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

CÔNG TY PMS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Sáng ngày 16/06/2017, Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Phòng họp Công ty. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Láng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVMR kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty PMS; đại diện lãnh đạo Ban Bảo dưỡng Sửa chữa của Tổng Công ty PVMR; cùng các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc Công ty PMS và đại diện các cổ đông gồm: Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty TNHH phát triển công nghệ (CFTD), Công ty HAIPSENG Engineering Singapore sở hữu tổng số 7.500.000 cổ phần (đạt tỷ lệ 93,75%) tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PMS diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ nhằm xây dựng Công ty PMS phát triển vững mạnh, đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của 100% cổ đông tham dự về các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Báo cáo đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và KH phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2017; Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu PMS giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về công tác nhân sự của Công ty PMS.

 
 

Năm 2016, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty PMS cũng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, với nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNVLĐ, Công ty PMS đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Doanh thu thực hiện 176.36 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 3.18 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 9.62 tỷ đồng. HĐQT Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định phù hợp điều kiện thay đổi thực tế của Công ty như công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tài chính, đầu tư,... đến giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đều có những bước phát triển mới, tổ chức bộ máy ổn định phát triển, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Năm 2017 Công ty PMS xây dựng chỉ tiêu doanh thu 200 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 7.5 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 5.50 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện và cải tiến phương thức quản lý theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD; tăng cường đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật chất lượng cao đạt được các chứng chỉ quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường dịch vụ BDSC tại các công trình, nhà máy trong và ngoài ngành dầu khí; đảm bảo nguồn lực tài chính, con người, thiết bị để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2017.

 

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ổn định của Công ty PMS, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự đồng thuận của 100% cổ đông tham dự. Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và chấp thuận giao cho HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty PMS, theo đó đồng chí Hà Đổng - Giám đốc Công ty PMS đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của PMS, đồng chí Nguyễn Hồng Liên - Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa Tổng Công ty PVMR được bầu làm thành viên HĐQT không chuyên trách và được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Công ty PMS.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận sôi nổi với những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PMS đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các cổ đông, Công ty PMS chắc chắn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2017, tiếp tục lớn mạnh, phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

 

Anh Hoàng

Tin tức liên quan