• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Hoạt động Đảng - Đoàn

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9
Được sự quan tâm và chấp thuận của Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty PMS đã phát động chương trình hỗ  trợ cho người lao động Công ty PMS bị thiệt hại trong cơn bão số 9 vừa qua nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao


Ô
ng Võ Ngọc Tuyên - Trưởng Phòng HCNS và Ông Phan Đình Hậu - Chủ tịch Công đoàn đai diện Công ty và Công đoàn trao quà cho người lao động

Tin tức liên quan