• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Hoạt động Đảng - Đoàn

Đoàn thanh niên PMS thực hiện công trình thanh niên năm 2016
Được sự chấp thuận và sự hỗ trợ của Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Đoàn thanh niên công ty PMS đã thực hiện công trình thanh niên năm 2016 tại Công ty PMS với chủ đề: “PMS với môi trường xanh”.

Công trình thanh niên PMS lần này thực hiện với 4 nội dung trọng điểm:
  1. Mua cây xanh trang trí tại khuôn viên công ty tạo môi trường cảnh quan thân thiện tại công ty.
  2. Tặng mỗi phòng ban một cây xanh để trang trí.
  3. Trồng cây ăn quả tại khuôn viên công ty.
  4. Thực hiện nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh tại khuôn viên công ty.
Thực hiện công trình thanh niên PMS lần này, Đoàn thanh niên PMS đã huy động toàn bộ Đoàn viên thanh niên công ty tham dự.

Với sự tích cực hăng say và nhiệt huyết của các đoàn viên, Đoàn thanh niên PMS cũng xem đây là sự đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào quá trình phát triển và thành công chung của công ty PMS.

Dưới đây là một số hình ảnh của việc thực hiện công trình thanh niên PMS năm 2016.
 
 
Trang trí văn phòng công ty
 
 
 
Đúc trụ trồng cây thanh long tại khuôn viên Công ty
 
Tặng cây xanh cho các phòng ban

Đình Hậu

Tin tức liên quan