• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Hoạt động Đảng - Đoàn

Công đoàn Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
 

Công đoàn Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

 Ngày 25/12/2020, tại trụ sở Tổng Công ty PVMR, Công đoàn Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn PVMR khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022. 

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn DKVN); đồng chí Mai Ngọc Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVMR; đồng chí Nguyễn Minh Hòa –Phó Tổng Giám đốc PVMR; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội CCB PVMR. 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Khánh – Chủ tịch Công đoàn PVMR báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo đánh giá toàn diện các hoạt động đã làm được nửa đầu nhiệm kỳ qua, những mặt còn hạn chế, tồn tại, khó khăn và đề ra những giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty PVMR khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo báo cáo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn PVMR đã thực hiện tốt các chính sách lao động, chăm lo cải thiện đời sống, điều kiện làm việc cho CBNV-NLĐ PVMR. Tập thể CBNV – NLĐ PVMR đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tại Hội nghị còn nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn đọc báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao những nổ lực của tập thể Ban Lãnh đạo PVMR luôn đồng hành cùng BCH Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong tình hình PVN và tất cả các đơn vị đều gặp khó khăn vì sụt giảm giá dầu và dịch Covid 19, PVMR vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng chí đánh giá cao các hoạt động tuyên truyền đến Công đoàn đơn vị thành viên, công đoàn bộ phận để kịp thời thông tin đến người lao động tuy không đặc sắc, sôi nổi nhưng hoạt động tuyên truyền này Ban Chấp hành đã làm rất tốt. Đồng chí mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty PVMR sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa trong chương trình công tác của Công đoàn nửa cuối nhiệm kỳ tới, đưa ra những giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn cần tranh thủ sự ủng hộ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đẩy mạnh hơn các hoạt động phong trào đến các đơn vị thành viên, tập trung chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên khích lệ người lao động tốt hơn, tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn PVMR.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Nguyễn Mạnh Khánh- Chủ tịch Công đoàn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Vũ Anh Tuấn và mong muốn trong nửa cuối nhiệm kỳ tới Công đoàn PVMR tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Mặc dù còn nhiều những khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập thể CBNV-NLĐ PVMR quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty PVMR, đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Phó Tổng Giám đốc PVMR phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sát và giúp đỡ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đối với Công đoàn Tổng Công ty PVMR trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Ban điều hành luôn đồng hành cùng Công đoàn trong mọi hoạt động để hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn PVMR hoàn thành nhiệm vụ và cùng đóng góp vào hoạt động chung của  Tổng Công ty PVMR.

 

Hội nghị cũng đã tiến hành thủ tục, trình tự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty PVMR, nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

---------------------------------------

UV BCH Tổng Công ty PVMR

         Lê Phương Dung 

 

 

 

Tin tức liên quan