• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


GIỚI THIỆU / Chứng nhận quản Lý chất lượng

Chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ASME
Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong Công ty, sau 02 năm triển khai và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ASME, trải qua các khóa đào tạo cũng như nhiều kỳ kiểm tra và đánh giá khắt khe nhất của các chuyên gia đến từ Lloyd’s Register, ngày 16/6/2016 Công ty PMS chính thức được Lloyd’s Register Verification tại Hoa Kỳ cấp chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ASME.

ASME (The American Society of Mechanical Engineers) là Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ, là tiêu chuẩn phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn được áp dụng với hầu hết các thiết bị công nghệ (bình, bồn, bể, ống...) chịu áp lực cũng như đường ống, thiết bị kiểm soát, phân dòng.
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan