• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


GIỚI THIỆU / Chứng nhận quản Lý chất lượng

Chứng nhận Hệ Thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008
Sau nhiều năm xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Công ty PMS không ngừng nâng cao chất lượng quản lý. Ngày 27/11/2016, Công ty PMS đã chính thức được Tổ chức Det Norske Vertias ( DNV) cấp Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thông qua chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chứng minh cho sự trưởng thành bằng những nổ lực không ngừng của Công ty trong Công tác quản lý, điều hành, là sự thể hiện cao nhất cam kết của PMS trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, thỏa mãn yêu cầu khách hàng, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh và thương hiệu PMS trong quá trình hội nhập vào thị trường trong nước và quốc tế.
 

Tin tức liên quan