• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

PMS hoàn thành dự án thi công xây lắp nhà cố định U40& U60 BSR.
Dự án thi công nhà cố định U40& U60 BSR, khởi công tháng 10/2018 đến đầu tháng 04/2019
Sau 05 Tháng, PMS đã hoàn thành và bàn giao sử dụng cho BSR
Một số hình ảnh thi công:


                                                    ( Thi công cáp ngầm)

                                         (Test độ làm kín quấn wrapping ống chôn ngầm)


                              ( 
gia công lắp dựng thép)


                   ( lắp dàn giáo)


( Đỗ bê tông sàn)

(Cài đặt chương trình tủ báo cháy cho hệ thống F&G )


( Hệ thống HVAC)

( Thi công lắp đặt đầu dò khí hydro cacbon cho nhà cố định U40-U60) 

Tin tức liên quan