• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

CUNG CẤP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA
PMS  thực hiên dự án lắp đặt Giàn Giáo cho Công ty Công Nghiệp DOOSAN VINA
Khối Lượng: 3,226 m
3
thời gian thực hiện : tháng 4 đến tháng 9 năm 2020
Một số hình ảnh Dự án:

\

Tin tức liên quan