• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Bắc

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐƯỜNG ỐNG VENTILATION TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN
PMS Hoàn thành dự án gia công, lắp đặt và vận hành đường ống ventilation trên đỉnh bồn 080-TK001 tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Một số hình ảnh thi công :
 


 

Tin tức liên quan