• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Nằm trong loạt các hoạt động của tháng thanh niên năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/03/1931 – 26/03/2015)
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 và Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 15/10/2014 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 3133-KH/ĐU ngày 24/10/2014 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ngày 19/12/2014, Chi bộ Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Chi bộ Công ty PMS thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Namhiện có tổng cộng 31 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên dự bị hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ.Đồng chí Hà Đổng - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty PMS chủ trì buổi tổng kết.